Talent program

Absolventi

Atos-student-program

Program Vyhledávání talentů společnosti Atos usiluje o výrazné zvýšení příležitostí v rámci společnosti, nasazení programů práce-studium a vzdělávání a rozvoj bližších vztahů se školami a univerzitami.


Neustále máme zájem o získávání absolventů a stážistů pro mnoho pozic, jež jsou v organizaci k dispozici. Ti, kteří nastoupí do společnosti Atos, budou mít možnost vybudovat si solidní kariéru díky různorodosti profesních příležitostí, jež naše společnost nabízí.

Nábor absolventů vyškolených v práci s moderními technologiemi a obchodních procesech je hlavní součástí strategie řízení lidských zdrojů společnosti Atos.


 

Stáže

international-internship-program

Společnost Atos každý rok zaměstnává velký počet stážistů, což představuje výhody pro všechny strany, tedy pro studenty, zaměstnance i pro společnost.

Vzdělávání

Programy, které studentům nabízejí možnost ukázat své schopnosti v rámci skutečných projektů, přizpůsobit návštěvy přednášek potřebám společnosti a vyzkoušet si, jaký je skutečný pracovní život.


Společnost Atos se zaměřuje na zaměstnance v časných fázích jejich kariéry a díky tomu podporuje rozvoj jejich schopností a provádí je různými sektory podniku a trhu a zeměmi po celém světě. Široký rozsah kariérních cest v oblasti managementu i v rámci odbornosti pomáhá zachovávat práceschopnost každého člena podnikové komunity. 

 

Diplomové práce a praxe

Studentům nabízíme aktivní spolupráci na bakalářských, diplomových a doktorandských pracích.
 

V případě, že máte zájem psát svou studentskou práci ve spolupráci s některým z našich odborníků, prosím vyplňte náš formulář a přiložte k němu Váš životopis a motivační dopis.
 

Po obdržení Vašeho dotazníku, ve kterém uvedete vybrané téma studentské práce, posoudíme, který z našich odborníků se Vám bude moci věnovat a společně se domluvíme na formě komunikace a spolupráci.
 

V případě většího zájmu bude výběr studentů záviset především na zvoleném tématu studentské práce a také na motivaci studenta.

kontaktujte nás

Radim Koběrský
Head of Human Resources CZ/SK
trans-1-px
Our website uses cookies. By continuing to surf this website, you consent that we will continue using cookies to measure and understand how our web pages
are viewed and to improve the way our website works. If you do not agree, you can decide to disable cookies in your web browser as explained in our Privacy Policy
Accept cookies More Information