Portfolilo

Portfolilo

Security operation Center (SOC), Atos High Performance Security (AHPS)

ATOS  svým zákazníkům poskytuje služby kybernetické bezpečnosti prostřednictvím  SOC (Security Operations Center). Služby mohou pokrývat jak zpracování detekovaných incidentů, tak i jejich řešení v reálném čase přímo v místě zákazníka. Pro své nejnáročnější zákazníky poskytuje Atos High Performance Security pokrývající bezpečnostní monitoring, okamžité řešení bezpečnostních incidentů, správu bezpečnostních politik a zajištění souladu

s legislativními požadavky. Coby největší evropský systémový integrátor je Atos schopnen zajistit tyto služby v režimu 24 x 7 x 365.

 

Identity and Access Management (I&AM)

Potřebujete lépe spravovat uživatelské účty, přiřazovat oprávnění nebo spravovat certifikáty? Hledáte kvalitní řízení zabezpečených přístupů pro externisty nebo automatické, avšak bezpečné vyplňování hesla? Atos má vlastní řešení a dlouholeté zkušenosti s implementací Identity & Access Managementu z vlastního portfolia, či s integrací řešení třetích stran.

 

Security Incident and Event Management (SIEM)

Systémy detekce kybernetických incidentů předepisuje zákon č. 181/2014 Sb., zákon

o kybernetické bezpečnosti. Atos jako kompetentní dodavatel v oblasti cyber security, disponuje v České republice řešením IBM Security QRadar. Atos přináší podporu Vašeho podnikání spojením těchto řešení s Vašími vnitrofiremními aplikacemi, infrastrukturními prvky i body bezpečnostního zazemí jako jsou IPS/IDS, Firewally, routery, antiviry, apod. Nad systémy typu SIEM pak Atos staví svoji analytickou činnost reprezentovanou SOC/CSIRT týmy.

 

Systém ochrany kritické infrastruktury

Jedním ze stěžejních prvků ochrany kritické infrastruktury jsou dohledové video systémy. Pokročilá řešení Atos nabízí analýzy video signálu. Tato technologie poskytuje funkci Face recognition, umožňující včasnou výstrahu při anomáliích vůči běžným situacím. Systém zvýší provozní a fyzickou bezpečnost obcí, městských částí, soukromých organizací či vládních institucí.

 

Penetrační testy

Vaše stávající systémy i bezpečnostní infrastrukturu je Atos schopen otestovat na známé zranitelnosti. Atos dlouhodobě a automatizovaně dokáže provádět penetrační testování. Na základě jeho výsledků poskytne doporučení na zlepšení ochrany vaší organizace před útoky jak zvenčí, tak zevnitř organizace.

 

Data Loss Prevention (DLP)

Znáte cennější aktivum ve vaší organizaci než jsou informace? Atos DLP řešení je postavené na technologii Digital Guardian. Pomůže vám ochránit citlivé informace před zcizením, neoprávněným kopírováním, přesunem dat na externí média a to i v prostředí mobilních zařízení a apod. Zajímavou možností je též integrace DLP digital guardian s IBM Security QRadar SIEM řešením.

 

Monitoring Privilegovaných účtů (PAM)

Administrátorské účty mohou být využity k získání citlívých informací či zásahů do vašich systémů. Atos nabízí monitoring těchto účtů zahrnující mimo jiné aktivní zásah v případě nežádoucích aktivit, auditní záznamy ve formě videa a pravidelné reporty.

kontaktujte nás

Atos CZ
trans-1-px
Our website uses cookies. By continuing to surf this website, you consent that we will continue using cookies to measure and understand how our web pages
are viewed and to improve the way our website works. If you do not agree, you can decide to disable cookies in your web browser as explained in our Privacy Policy
Accept cookies More Information