Previous press release

Tomáš Hlavsa: Uprchlická krize, ploty nebo procesy sociální integrace

Jakkoliv volí každá z evropských zemí vlastí přístup, v principu lze uprchlickou řešit v první fází ve dvou úrovních:

• Fyzická ostraha státní hranice a směrování toku příchozích
• Integrační procesy na úrovni základních systémů a registrů

Atos, coby významný evropský integrátor poskytuje své služby a experty pro obě výše uvedené úrovně, projekty fyzické ostrahy hranic a směrování toku příchozích pomáháme řešit například ve Španělsku, či Francii, nicméně pro potřeby tohoto článku chceme představit projekt IFA v Rakousku věnující se integračním procesům na úrovni základních systémů a registrů.

Rostoucí počet uprchlíků/azylantů zvyšuje nároky na administrativu spojenou s celou problematikou. Počínaje zachycením azylantů při překročení státní hranice, pokračuje přes azylové řízení a konče případnou integrací azylantů do sociálních a pracovních procesů v rámci platné legislativy. Rostoucí nároky se týkají všech zainteresovaných složek, počínaje policií, orgány a úřady ministerstva vnitra a konče administrativou ministerstva práce a sociálních věcí.

Projekt IFA, který ATOS úspěšně nasadil v Rakousku, zastřešuje implementaci nad různými státními orgány, napříč různými technologiemi a různorodými platformami, například:

• Centrální registr uprchlíků
• Integrovaný registr obsahující údaje o vízech, trvalém pobytu apod., používaný celním úřadem, policií a dalším orgány veřejné moci.
• Podporuje všechny procedurální postupy vyžadované evropskou i národní legislativou
• Umožňuje použití biometrie jako např. snímků kamer, digitální podpis, otisky prstů apod.

Zákazníkem projektu jsou

BM.I – Ministerstvo vnitra
.BFA – Spolkový úřad pro cizince a azylové řízení

Zjednodušeně lze integraci mezi jednotlivými úřady a institucemi (projekt IFA) schematicky znázornit na schématu níže,


Schéma 1 – vazby mezi institucemi a úřady v rámci projektu IFA

Přínosy projektu:

• Vylepšené workflow informací (napříč orgány veřejné moci)
• Integrace s úřady vydávající pasy, rezidenční karty
• Vylepšení spolupráce s návaznými systémy (VISA, mezinárodní hlášení)
• Zrychlení výměny informací s evropskými systémy (EURODAC, SIS, DUBLIN)

O Atosu

Atos je celosvětový poskytovatel IT služeb, s ročními tržbami ve výši 12 miliard EUR a se 100 000 zaměstnanci v 72 zemích světa. Celosvětové základně klientů nabízí vysoce technicky vyspělé transakční služby, poradenství, systémovou integraci a řízené služby.

V České republice má Atos 350 zaměstnanců v centrále v Praze a na pobočkách v Brně, Ostravě a Vysokém Mýtě.

V ČR se Atos věnuje zákazníkům z oblasti státní správy, dále pak komerčním enterprise zákazníkům.

Next press release

kontaktujte nás

Atos CZ
trans-1-px
Our website uses cookies. By continuing to surf this website, you consent that we will continue using cookies to measure and understand how our web pages
are viewed and to improve the way our website works. If you do not agree, you can decide to disable cookies in your web browser as explained in our Privacy Policy
Accept cookies More Information