Previous press release

Datová analytika zažije v nejbližších letech velký rozmach

 

Z analýzy společnosti Forrester Consulting vyplynulo, že datová analytika zažije v nejbližších letech velký rozmach. Podle průzkumu již dnes datovou analytiku využívá v klíčových oblastech svého podnikání 40 % firem a téměř čtvrtina plánuje toto řešení zavést v průběhu příštího roku. Do roku 2020 tak bude datovou analytiku využívat naprostá většina (90 %) společností.

 

 

 

Dle zadání společností Atos, zkoumal Forrester celosvětový vzorek více než 580 osob s rozhodovacími pravomocemi v otázkách obchodu a IT v 11 průmyslových odvětvích na třech kontinentech. Respondenti průzkumu potvrzovali rostoucí trend využívání datové analytiky, ale také poukázali na překážky. Až 44 % z nich vnímá jako významný problém nárůst rozmanitosti nestrukturovaných typů dat. Tradiční praxe používání datových sil a nedostatek koordinace IT a business funkcí pak znepokojuje 35 % dotázaných.

Jste i VY připraveni na datovou analytiku? Připravili jsme pro vás přehled o možnostech řešení, která umožňují využívat podnikové informační systémy jako službu bez nutnosti zřídit IT oddělení.


Více zde > https://digitalnitransformace.cz/podnikova-informatika-sluzba/

 

Celý článek o rozmachu datové analytiku najdete na: https://www.systemonline.cz/zpravy/datova-analytika-zazije-v-nejblizsich-letech-velky-rozmach-z.htm

Next press release

kontaktujte nás

Atos CZ
trans-1-px
Our website uses cookies. By continuing to surf this website, you consent that we will continue using cookies to measure and understand how our web pages
are viewed and to improve the way our website works. If you do not agree, you can decide to disable cookies in your web browser as explained in our Privacy Policy
Accept cookies More Information