Previous press release

Atos na vrcholu indexu CAC 40 Governance

Atos, globální leader v digitální transformaci, se umístil na vrcholu hodnocení CAC 40 Governance Indexu. Nový ukazatel úrovně korporátního řízení je založený na francouzském burzovním indexu CAC 40. Vyvíjí ho Euronext spolu s ratingovou agenturou pro společenskou odpovědnost firem (CSR) Vigeo Eiris.

Atos se nachází v nejlepší desítce firem CAC 40. Výsledek je určován 45 ukazateli, které hodnotí čtyři hlavní kritéria:

  • zodpovědné jednání představenstva a organizace: efektivita, vyváženost moci, zapojení faktorů společenské odpovědnosti;
  • audit a interní kontroly: nezávislost specializovaných výborů a hodnocení CSR rizik;
  • práva akcionářů: spravedlivý přístup a ochrana menšin;
  • zodpovědné odměňování řídicích pracovníků.

Toto hodnocení odráží ambiciózní strategii společenské odpovědnosti Atosu, jejímž základem je už od roku 2008 důvěra v zaměstnance, zákazníky, akcionáře a partnery, a také přístup integrovaného reportingu v rámci hodnocení výkonu.

Thierry Breton, předseda představenstva a CEO společnosti Atos řekl: „Jsme rádi, že CAC 40 Governance Index ocenil několikaletou práci Atosu v oblasti společenské odpovědnosti a řízení. Toto uznání odráží náš dlouhodobý závazek úzce spolupracovat se všemi zainteresovanými stranami a postavit naši firemní strategii a rozhodovací procesy na osvědčených postupech zodpovědného řízení. Naším příspěvkem k zodpovědnější a udržitelné společnosti chceme vytvářet trvalejší hodnotu pro klienty, které doprovázíme na jejich cestě k digitální transformaci.“

Next press release

kontaktujte nás

Atos CZ
trans-1-px
Our website uses cookies. By continuing to surf this website, you consent that we will continue using cookies to measure and understand how our web pages
are viewed and to improve the way our website works. If you do not agree, you can decide to disable cookies in your web browser as explained in our Privacy Policy
Accept cookies More Information